WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres 5+ jaar leeftijd >= 18 jaar

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat 5 jaar of langer op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)