WistUdata | Gemeente Utrecht

% 2e generatie westers migratieachtergrond

Percentage in Nederland geboren personen, waarvan één ouder in het buitenland geboren is, van westerse herkomst, anders dan de Nederlandse, per 100 van de totale bevolking (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrond