WistUdata | Gemeente Utrecht

1e generatie niet-westers migratieachtergrond

In het buitenland geboren personen van niet-westerse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)