WistUdata | Gemeente Utrecht

Turkije 55 - 64 jaar

Aantal 55 t/m 64 jarigen van Turkse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)