WistUdata | Gemeente Utrecht

Suriname/Antillen 80 jaar en ouder

Aantal 80-plussers van Surinaamse of Antilliaanse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)