WistUdata | Gemeente Utrecht

overig niet-westers 0 - 3 jaar

Aantal 0 t/m 3 jarigen van niet-westerse herkomst, anders dan de drie grote groepen (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst en de begrippen westers en niet-westers zie achtergrondinformatie)