WistUdata | Gemeente Utrecht

% niet-westerse migratieachtergrond

Percentage inwoners van niet-westerse herkomst per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)