WistUdata | Gemeente Utrecht

% Nederlandse achtergrond

Percentage inwoners van Nederlandse herkomst per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)