WistUdata | Gemeente Utrecht

% Marokko

Percentage inwoners van Marokkaanse herkomst per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)