WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over sportvoorzieningen in de stad

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de stad, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over de volgende voorzieningen in de stad Utrecht? - de sportvoorzieningen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.