WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat lid is van een sportvereniging (Inwonersenquête)

Aantal respondenten dat aangeeft lid te zijn van een sportvereniging, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Bent u lid van een sportvereniging? Dit gegeven is gebaseerd op de Inwonersenquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.