WistUdata | Gemeente Utrecht

% contact met medisch specialist in afgelopen jaar

Percentage respondenten dat in het afgelopen jaar contact heeft gehad met een medisch specialist. Antwoord op de vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad met een medisch specialist? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Gezondheidspeiling, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl