WistUdata | Gemeente Utrecht

% hoog risico op angststoornis of depressie

Percentage respondenten met een hoog risico op een angststoornis of een depressie. Antwoord op de vraag: Er is gebruik gemaakt van de ‘Kessler Psychological Distress Scale’ (10 items), zoals 'Hoe vaak voelde u zich hopeloos in de afgelopen 4 weken?' en 'Hoe vaak voelde u zich somber of depressief in de afgelopen 4 weken?'. Per vraag kan de respondent aangegeven hoe vaak hij/zij zich zo voelde variërend van 'altijd', 'meestal', 'soms', 'af en toe' en 'nooit'. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Gezondheidspeiling, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl