WistUdata | Gemeente Utrecht

% onvoldoende gevoel regie eigen leven

Percentage respondenten dat onvoldoende regie over het eigen leven ervaart. Antwoord op de vraag: Er is gebruik gemaakt van de ‘Sense of Mastery Scale’ van Pearlin et al. (1981) bestaande uit zeven items, zoals 'Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen' en 'Ik kan ongeveer alles als ik m'n zinnen erop gezet heb'. Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Gezondheidspeiling, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl