WistUdata | Gemeente Utrecht

% minimaal 1 chronische aandoening

Percentage respondenten met één of meer chronische aandoeningen. Antwoord op de vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden (één of meerdere) van de volgende aandoeningen gehad? Dit gegeven is gebaseerd op een vragenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van vragenlijstgegevens en voor verdere informatie over de Gezondheidspeiling, zie achtergrondinformatie. Volksgezondheidsmonitor.nl