WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vrijwilligerswerk doet voor specifieke allochtone vereniging of (zelf)organisatie

Aantal respondenten dat vrijwiligerswerk doet voor specifieke allochtone vereniging of (zelf)organisatie, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? - specifieke allochtone vereniging of (zelf)organisatie Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.