WistUdata | Gemeente Utrecht

% hulp bij medische verzorging

"Aantal respondenten met hulp bij medische verzorging in de stad Utrecht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Ontvangt u op dit moment hulp bij de volgende zaken? - hulp bij medische verzorging Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie."