WistUdata | Gemeente Utrecht

% ouders met (soms of vaak) opvoedingsproblemen

Aantal respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar dat aangeeft (soms of vaak) problemen te hebben met het opvoeden van de kinderen, per 100 respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Antwoord op de vraag: Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden problemen gehad met het opvoeden van uw kinderen? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.