WistUdata | Gemeente Utrecht

% ouders dat advies/hulp heeft gevraagd over opvoeding

"Aantal respondenten (ouders) dat advies/hulp heeft gevraagd over opvoeding in de stad Utrecht, per 100 respondenten. . Antwoord op de vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden advies en/of hulp gevraagd over de opvoeding van uw kind(eren)? - ja - nee Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie."