WistUdata | Gemeente Utrecht

% ouders dat gebruik maakt van geïndiceerde jeugdzorg

Aantal ouders dat afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van geïndiceerde jeugdzorg, per 100 ouders. Antwoord op de vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van Bureau Jeugdzorg voor geïndiceerde zorg? (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.