WistUdata | Gemeente Utrecht

% eens, voelt zich verantwoordelijk voor speel- en leefomgeving van kinderen in de buurt

Aantal respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar dat zich verantwoordelijk voelt voor de speel- en leefomgeving van de kinderen in de buurt, per 100 respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Antwoord op de vraag: Wat vindt u van de volgende uitspraken? - ik voel me verantwoordelijk voor de speel- en leefomgeving van de kinderen in mijn buurt Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.