WistUdata | Gemeente Utrecht

% neutraal, voelt zich vaak geremd in de omgang met andermans kinderen

Aantal respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar dat neutraal antwoordt op de vraag of ze zich vaak geremd voelen in de omgang met andermans kinderen, per 100 respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Antwoord op de vraag: Wat vindt u van de volgende uitspraken? - ik voel me vaak geremd in de omgang met andermans kinderen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.