WistUdata | Gemeente Utrecht

% eens, vindt het soms moeilijk als anderen hun kind(eren) aanspreken op hun gedrag

Aantal respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar dat het soms moeilijk vindt als anderen hun kind(eren) aanspreken op hun gedrag, per 100 respondenten met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Antwoord op de vraag: Wat vindt u van de volgende uitspraken? - ik vind het soms moeilijk als anderen mijn kind(eren) aanspreken op hun gedrag, ook al is dat misschien terecht Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.