WistUdata | Gemeente Utrecht

1e generatie niet-westers 4 - 11 jaar

In het buitenland geboren personen in de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar van niet-westerse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)