WistUdata | Gemeente Utrecht

1e generatie niet-westers 18 - 26 jaar

In het buitenland geboren personen in de leeftijdsgroep 18 t/m 26 jaar van niet-westerse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)