WistUdata | Gemeente Utrecht

1e generatie niet-westers 0 - 3 jaar

In het buitenland geboren personen in de leeftijdsgroep 0 t/m 3 jaar van niet-westerse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)