WistUdata | Gemeente Utrecht

2e generatie totaal 4 - 11 jaar

In Nederland geboren personen, waarvan één ouder in het buitenland geboren is, in de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)