WistUdata | Gemeente Utrecht

Turkije 0 - 3 jaar

Aantal 0 t/m 3 jarigen van Turkse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)