WistUdata | Gemeente Utrecht

Suriname/Antillen 18 - 26 jaar

Aantal 18 t/m 26 jarigen van Surinaamse of Antilliaanse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)