WistUdata | Gemeente Utrecht

Suriname/Antillen 12 - 17 jaar

Aantal 12 t/m 17 jarigen van Surinaamse of Antilliaanse herkomst (op 1 januari van het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)