WistUdata | Gemeente Utrecht

% 4 t/m 11 jarigen

Aantal 4 t/m 11 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)