WistUdata | Gemeente Utrecht

% 0 t/m 17 jarigen

Aantal 0 t/m 17 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)