WistUdata | Gemeente Utrecht

% komt niet rond

Aantal respondenten dat aangeeft niet goed te kunnen rondkomen van hun inkomen, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe goed kunt u leven van het inkomen in uw huishouden? ((zeer) slecht) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.