WistUdata | Gemeente Utrecht

% werkzoekenden (nww)

Aantal niet-werkende werkzoekenden per 100 van de 15 t/m 64 jarigen (potentiële beroepsbevolking). De jaarcijfers geven de stand op 1 januari van het betreffende jaar weer. De kwartaal- en halfjaarcijfers geven de stand aan het eind van het betreffende kwartaal of halfjaar weer.