WistUdata | Gemeente Utrecht

aanvragen schuldhulpverlening

Totaal aantal aanvragen schuldhulpverlening, zowel de minnelijke schuldregelingen als de wettelijke schuldsanering via de Wet Schuldsamering Natuurlijke Personen (WNSP)