WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking (15-64 jr) totaal

Aantal inwoners in de leeftijdsgroep 15-64 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)