WistUdata | Gemeente Utrecht

% potentiële beroepsbevolking (15-64 jr) vrouwen

Aantal vrouwen in de leeftijdsgroep 15-64 jaar, per 100 vrouwen (op 1 januari van het betreffende jaar)