WistUdata | Gemeente Utrecht

% potentiële beroepsbevolking (15-64 jr) totaal

Aantal inwoners in de leeftijdsgroep 15-64 jaar, per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)