WistUdata | Gemeente Utrecht

% potentiële beroepsbevolking (15-64 jr) mannen

Aantal mannen in de leeftijdsgroep 15-64 jaar, per 100 mannen (op 1 januari van het betreffende jaar)