WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële ber.bevolking (15-64 jr), overig westers

Aantal 15 t/m 64 jarigen van westerse herkomst, anders dan Nederlandse herkomst (= potentiële westerse beroepsbevolking), op 1 januari van het betreffende jaar (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)