WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking Turkse en Marokkaanse achtergrond

Aantal 15 t/m 64 jarigen van Turkse of Marokkaanse herkomst (= potentiële Turkse of Marokkaanse beroepsbevolking), op 1 januari van het betreffende jaar (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)