WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking 15-24 jarigen

Aantal inwoners in de leeftijdsgroep 15-24 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)