WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële ber.bevolking (15-64 jr), niet-westers

Aantal 15 t/m 64 jarigen van niet-westerse herkomst, inclusief de vier grote groepen(= potentiële niet-westerse beroepsbevolking), op 1 januari van het betreffende jaar (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)