WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële ber.bevolking (15-64 jr), Nederlands

Aantal 15 t/m 64 jarige inwoners van Nederlandse herkomst (= potentiële Nederlandse beroepsbevolking), op 1 januari van het betreffende jaar (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)