WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking 45-64 jarigen

Aantal inwoners in de leeftijdsgroep 45-64 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)