WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking 27-44 jarigen

Aantal inwoners in de leeftijdsgroep 27-44 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)