WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking 15-26 jarigen

Aantal inwoners in de leeftijdsgroep 15-26 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)