WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking (15-64 jr) mannen

Aantal mannen in de leeftijdsgroep 15-64 jaar (op 1 januari van het betreffende jaar)