WistUdata | Gemeente Utrecht

% huishoudens met een laag inkomen

Percentage huishoudens met een laag inkomen. De lage-inkomensgrens is vastgesteld op 9.249 euro in prijzen van het jaar 2000. Dit bedrag komt in koopkracht ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was.