WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering bouwnijverheid

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector bouwnijverheid